Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Aquaasan-corals.nl

Laatst bijgewerkt: 23-10-2023

Inleiding

Welkom bij Aquaasan-corals.nl. Voordat u verdergaat, verzoeken wij u vriendelijk deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan deze website niet.

1. Gebruik van de Website

1.1 Persoonlijk, Niet-Commercieel Gebruik

  • Aquaasan-corals.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van deze website niet reproduceren, wijzigen, distribueren of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

1.2 Wijzigingen en Onderhoud

  • Wij behouden ons het recht voor om de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

2. Bestellingen en Aankopen

2.1 Verkoopvoorwaarden

  • Alle aankopen die via Aquaasan-corals.nl worden gedaan, zijn onderhevig aan onze verkoopvoorwaarden, die op de website beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden leest en begrijpt voordat u een aankoop doet.

2.2 Weigeren en Annuleren

  • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren. In geval van annulering wordt het volledige bedrag dat is betaald voor de geannuleerde bestelling terugbetaald.

3. Privacybeleid

3.1 Bescherming van Privacy

  • Uw privacy is belangrijk voor ons. Raadpleeg ons Privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Auteursrecht en Eigendomsrechten

  • Alle inhoud op Aquaasan-corals.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze inhoud zonder toestemming is verboden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Nauwkeurigheid van Informatie

  • Aquaasan-corals.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar we garanderen niet dat de informatie op de website foutloos is. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

6. Toepasselijk Recht

6.1 Rechtsgebied

  • Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

7. Contactinformatie

7.1 Vragen en Opmerkingen

  • Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:
  • info@aquaasan-corals.nl.
Scroll to Top